Vernacare disposable po systeem

Verhoging van de infectiepreventie, tijdsbesparend, kostenbesparend en milieuvriendelijk

NC Medical is de exclusieve Nederlandse distributeur van het Vernacare disposable po systeem. Medische disposable pulp vormt de basis van het assortiment van Vernacare. Met het gebruik van koud water en significant minder energie dan bij de traditionele bedpanspoelers, spoelt het afbreekbare pulp samen met het afvalwater door het riool.

Het disposable po systeem van Vernacare zorgt voor:

Verhoogde infectiepreventie

Het Vernacare systeem vormt een schoner en veiliger alternatief voor patient en zorgmedewerker voor het gebruik van po's, urinalen, nierbekkenschaaltjes en waskommen. Het risico op kruisbesmetting wordt verkleind met een disposable oplossing. Het voorkomen van infecties levert diversen voordelen op voor de zorginstelling: i)  een patiënt zonder infectie blijft gemiddeld 2,5 keer korter in een instelling dan een patiënt met een infectie ii) meer gezonde en blije medewerkers.

Tijdbesparing

Vernacare’s pulpproducten kunnen direct worden weggegooid. Omdat de pulpproducten slechts eenmalig gebruikt worden, leidt dit tot een vermindering van het aantal handelingen. Daar komt bij dat er maximaal drie disposables tegelijkertijd verwerkt kunnen worden. Dit levert een forse tijdsbesparing op en verhoogt het gebruikersgemak voor de zorgverleners. Deze tijd(swinst) kan weer worden gebruikt voor het daadwerkelijk verlenen van zorg.

Kostenbesparing

De Vortex Pulp Disposable Unit is ruim 50 procent goedkoper in aanschaf dan de gemiddelde bedpanspoeler. Bovendien is voor het afbreken en verwijderen van de pulpmaterialen slechts 24 liter koud water nodig.

Milieuvriendelijk

Het gereduceerde water- en stroomverbruik van de Vortex Pulp Disposable Unit maakt het Vernacare systeem niet alleen kosteneffectiever, maar ook minder belastend voor het milieu. Bovendien worden tijdens het afbreken van de pulpproducten geen chemicaliën gebruikt.

ACHTERGROND VAN HET PROBLEEM

In Nederlandse ziekenhuizen en in verzorgings- en verpleegtehuizen wordt veelal gebruik gemaakt van roestvrijstalen ondersteken en plastic urinalen om urine en feces af te voeren. Het reinigen en desinfecteren van ondersteken en urinalen is van groot belang, gegeven dat niet goed gedesinfecteerde materialen een bron voor de verspreiding van ziekenhuisinfecties vormt.

Voor de thermische reiniging van de traditionele producten wordt een bedpanspoeler gebruikt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ondersteken (po’s) die gereinigd worden met behulp van bedpanspoelers, niet afdoende schoon zijn. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 7,6 procent tot 33 procent van de herbruikbare materialen, zoals ondersteken en urinalen, nog zichtbaar vuil bevatten na reiniging met behulp van bedpanspoelers. Daarnaast is de thermische ontsmetting door de bedpanspoeler niet toereikend gebleken om zorggerelateerde infecties te elimineren.